Irena Skowera

Irena Skowera

https://www.linkedin.com/pub/irena-skowera/a4/b03/83b/en
Maciej Piotrowski

Maciej Piotrowski

Maciej Piotrowski — zarzad stowarzyszenia "Folkowisko", z wyksztalcenia historyk-archiwista i ukrainoznawca, z pasji animator kultury, poza tym organizuje konkurs muzyczny Nowe Zrodla...
Актуальний проект:

Яка тематика варштатів найбільш цікава для Вас?